Psychoterapia
Poznawczo-Behawioralna

Szkolenia

Szkoła
Terapii
Schematu
Diagnoza i Terapia
Zaburzeń Neurorozwojowych
previous arrow
next arrow
Slider

Rozwój Osobisty Terapeuty zima 2019 rok

Wiele podejść psychoterapeutycznych wymaga własnej psychoterapii terapeuty jako elementu szkolenia
do certyfikatu. W podejściu poznawczo-behawioralnym nie ma wymogu terapii własnej ...
/ Praca Własna

Superwizja grupowa w paradygmacie poznawczo-behawioralnym 2018/2019

Rozpoczynamy nabór do nowych grup superwizyjnych październik 2018-lipiec 2019. Superwizja w małych grupach /do 4 osób o podobnym stażu terapeutycznym/jest ...
/ Praca Własna

Diagnostyka oraz Terapia Dorosłych ze Spektrum Autyzmu 24-25 XI 2018

Zapraszamy na dwudniowe szkolenie z diagnostyki i psychoterapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w nurcie CBT. 1. Diagnostyka zaburzeń ...
/ Szkolenie, Warsztat

Wyobrażenia w terapii poznawczej 15-16 IX 2018

Metafory, fantazje kierowane, ekspozycje wyobrażeniowe czy reskrypcje wyobrażeniowe to szczególny rodzaj technik wspomagających oraz intensyfikujących proces terapeutyczny. Nie zawsze mamy ...
/ Warsztat

Terapia grupowa dla osób z ADHD i/lub Zespołem Aspergera

Zapraszamy na terapię grupową dorosłe osoby cierpiące na zaburzenia neurorozwojowe. Oferowany przez nas cykl spotkań jest skupiony wokół problemów w ...
/ Terapia grupowa

Trening interpersonalny 15-19 VIII 2018

Trening interpersonalny to metoda rozwijania umiejętności związanych z nawiązywaniem i pogłębianiem relacji z innymi ludźmi, takich jak otwieranie się w relacjach, ...
/ Trening

Trening interpersonalny dla terapeutów

Trening interpersonalny to metoda rozwijania umiejętności związanych z nawiązywaniem i pogłębianiem relacji z innymi ludźmi, takich jak otwieranie się w relacjach, ...
/ Praca Własna

Genogram 13-14 X 2018

Genogram technika badania wielogeneracyjnych przekazów wzorców rodzinnych znany w psychoterapii jako niezwykle pomocne narzędzie terapii rodzin. Jest zwykle kojarzony z podejściem systemowym. Celem ...
/ Praca Własna

Terapia Schematu zaburzeń osobowości z wiązki C: 27-28 X 2018 r.

Najnowsze protokoły leczenia poszczególnych zaburzeń z wiązki „C”, łączące pracę ze schematami i trybami, uwzględniające specyficzne problemy w relacji terapeutycznej ...

Trening asertywności dla terapeutów 8-9 i 22-23 IX 2018r

Asertywność to umiejętność adekwatnego wyrażania siebie, godnej obrony własnych praw oraz egzekwowania szacunku ze strony innych. Asertywność oznacza wyrażenie wobec innej ...
/ Praca Własna

Trening asertywności

Celem treningu jest budowanie asertywnej postawy oraz zdobycie świadomości własnych praw, nabycie umiejętności przekształcania zachowań uległych lub agresywnych w asertywne ...
/ Trening

Szkoła Terapii Schematu

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w akredytowanym przez ISST (Międzynarodowe Towarzystwo Terapii Schematu) programie szkoleniowym z Terapii Schematu!!! Szkolenie podstawowe realizowane jest ...
/ Szkoła Terapii Schematu