Tag: <span>terapia grupowa</span>

Szkoła Grupowej Terapii Poznawczo-Behawioralnej

Szkoła Terapii Grupowej COGITO ma za zadanie nauczyć, w  jaki sposób tworzyć grupy, i jak rozumieć pojawiające się w nich zjawiska. Pragniemy poszerzyć kompetencje  psychoterapeutów poznawczo-behawioralnych o zarzadzanie dynamiką pracy grupowej. Nauka teorii i praktyki pracy grupowej odbywać się będzie poprzez aktywne doświadczanie uczestnictwa z różnych perspektyw. Każdy będzie miał okazję być obserwatorem, uczestnikiem współprowadzącym i prowadzącym. Uczenie się i psychoedukacja mogą być praktyczne i zabawne, a nie jedynie teoretyczne.

Zapraszamy do rozpoczęcia kursu od treningu umiejętności interpersonalnych, a następnie wzięcia udziału w warsztatach omawiających procesy grupowe, zarządzanie nimi oraz specyficzne techniki przydatne w pracy grupowej.

Prowadzenie terapii grupowej w podejściu poznawczo-behawioralnym pozwala w pełni wykorzystać naturalne środowisko społeczne do diagnozy występujących u pacjentów trudności oraz do przeprowadzania eksperymentów i prób behawioralnych. Grupa jako miejsce oddziaływać terapeutycznych staje się źródłem uczenia bezpośredniego poprzez doświadczenie, ale także pośredniego przez obserwacje modelującego prowadzącego i innych uczestników.  Zarazem grupa terapeutyczna staje się bytem samym w sobie, czymś wykraczającym poza zbiór tworzących ją jednostek.

Plan zajęć w ramach kursu:

  1. 16-20 sierpnia 2022 – trening interpersonalny– 50 godz
  2. 9-10 września 2022- Wprowadzanie do procesów toczących się w grupie – warsztat 20 godz
  3. 30 wrzesnia-1 października 2022 – Rodzaje grup, ich specyficzne cele i zasady pracy grupowej – 12 godz
  4. 21-22 października 2022- Eksperyment behawioralny i techniki wyobrażeniowe  w pracy grupowej – 12 godz
  5. 18-19 listopada 2022 Techniki typu drama, krzesła, odgrywanie ról w pracy grupowej – 12 godz
  6. 20-21 stycznia 2023 Projektowanie zajęć warsztatowych i rozwojowych (treningi)- 12 godz
  7. 17-18 lutego 2023 warsztat kończący – 12 godz.

Łącznie: trening 50 godzin+ 80 godzin warsztatów + 20 godzin superwizja grupowa* prowadzenia grupy.

Praca własna uczestników:

  • Planowanie/projektowanie własnych grup** (trwających ok. 120-150 min) i ich prowadzenie dla grupy warsztatowej pod superwizją z feedbackiem od grupy i superwizora.
  • Planowanie w koterapii grupy w miejscu pracy i jej superwizja (koncepcja, struktura, opis przebiegu procesu, planowanego na minimum 20 godzin)

Od wrzesnia 2022 uczymy prowadzenia grupowej terapii CBT. Wkrótce podamy cenę i zamiescimy mozliwosc zgłaszania.

Juz teraz zapraszamy na szkolenie podstawowe „Procesy Grupowe w terapii Poznawczo-Behawioralnej” osoby, które jeszcze nie mają doswiadczeń z tego typu psychoterapią, a chcą się przygotować do jej prowadzenia.

W grudniu 2022 planujemy warsztaty mistrzowskie w terapii grupowej dla osób, ktore są doświadczonymi terapeutami grupowymi i psychoterapeutami CBT i w roli prowadzącego poprowadziły samodzielnie lub z osobą współprowadzącą co najmnieje dwie grupy terapeutyczne.