Superwizje indywidualne

Superwizorzy-dydaktycy osrodka COGITO:

Małgorzata Bielak, Sylwia Pieńkowska, Marzenna Kucińska oraz Małgorzata Walęcka

Dla efektywnego wykorzystania superwizji niezbędne jest odpowiednie przygotowanie. Polecamy formę przygotowania, którą zaproponowała dr Ch. Padesky, która wymaga odpowiedzi na kilka pytań.

Przygotowanie do superwizji wg Ch.Padesky:

  • Proszę sformułować problem, jaki zechcesz przedstawić do superwizji:
  • Jaką diagnozę postawiłeś lub rozważasz w przypadku tego pacjenta?
  • Jaki masz poznawczy model pozwalający zrozumieć i leczyć problem pacjenta – czyli z jakiej  wiedzy teoretycznej korzystasz?
  • Jaki masz problem w prowadzeniu terapii zgodne z modelem teoretycznym?
  • Jakiej wiedzy lub doświadczeń ci brakuje, w zakresie procedur i technik zmiany CBT?
  • Czy reakcje pacjenta w terapii są zgodne z oczekiwaniami? Jeśli nie podaj swoje hipotezy, co do tego dlaczego.
  • W jaki sposób zachowanie terapeuty lub relacja terapeutyczna mogą przeszkadzać w efektywnej terapii?
  • Jak rozumiesz  mechanizm aktualnego problemu (twoja konceptualizacja problemu)?
  • Co wyzwala, a co podtrzymuje lub wzmacnia problem?
  • Jaki masz dotychczasowy plan terapii? Podaj w skrócie.