Psychoterapia

Psychoterapia to praca nad zmianą:

siebie, swojego myślenia, przeżywania czy zachowania. Jest to jedna z form pomocy psychologicznej.

Psychoterapia poznawczo-behawioralna

jest stosunkowo krótkoterminowym podejściem skoncentrowanym na rozwiązywaniu szerokiego spektrum problemów psychologicznych takich jak lęki, depresje, gniew, konflikty małżeńskie, ataki paniki, zaburzenia jedzenia, nadużywanie i uzależnienie od substancji, czy w problemach osobowościowych.

Specyfika terapii poznawczo-behawioralnej polega na zmianach w sposobie i treści myślenia, które następnie wpływają na zmianę emocjonalną oraz zmianę konkretnego zachowania. Terapeuci pomagają pacjentom zidentyfikować błędy w sposobie myślenia (diagnoza poznawcza) oraz uczą konkretnych metod zapobiegających nieracjonalnemu myśleniu i zachowaniu. W wielu z zaburzeń pomocne są behawioralne metody nabywania nowych doświadczeń i trenowania nowych skutecznych zachowań.

Terapia schematu

w tym podejściu, podczas terapii terapeuta przygląda  się bardzo uważnie zachowaniom, sposobom radzenia sobie osoby z otoczeniem i rzeczywistością. Szuka początku ich źródeł we wczesnym dzieciństwie i śledzi je aż do chwili obecnej uwzględniając wszystkie ważne relacje interpersonalne pacjenta. Te wzorce zachowań to właśnie swoiste schematy. Terapeuta występuje tu jako sojusznik w walce z tymi schematami, które są dysfunkcyjne i utrudniają codzienne życie.

Zapraszamy do umawiania wizyt bezpośrednio u naszych specjalistów.