Zespół

Ośrodek Terapii Poznawczej COGITO jest zespołem praktyk psychologicznych i psychoterapeutycznych. Został powołany przez zespół psychologów i terapeutów, posiadających certyfikaty psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz certyfikaty trenerów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.Wieloletnie doświadczenia naszego zespołu w pracy również w innych podejściach terapeutycznych, pracy dydaktycznej w ośrodkach akademickich oraz prywatnych gwarantują wysoki poziom oferowanej pomocy. Staramy się, aby oferta Ośrodka dobrze zaspokajała potrzeby zgłaszających się do nas osób, stąd oferujemy zarówno pomoc indywidualna, jak i grupową oraz sesje mające na celu rozwój wybranych umiejętności psychologicznych.