Superwizje grupowe

Superwizja spełnia zwykle kilka funkcji. Podstawową z nich  jest monitorowanie właściwego leczenia pacjenta oraz ewaluowanie kompetencji terapeuty. Im więcej doświadczeń tym ważniejsza jest superwizja jako rodzaj konsultacji trudności czyli wspieranie terapeuty w problemach występujących podczas procesu terapii. Na każdym etapie ważna jest również superwizja jako rodzaj edukacji i kierowania rozwojem zawodowym terapeuty. Superwizja grupowa zapewnia bogatsze, niż indywidualna, środowisko wymiany wiedzy, doświadczeń i pomysłów. Stwarza także możliwość używania bardziej złożonych aktywnych technik uczenia czy przyglądania się pracy terapeutycznej z różnych perspektyw.

Cena sesji uzależniona jest od wielkości grupy i od decyzji superwizora.