Superwizje

Prowadzimy indywidualne i grupowe spotkania superwizyjne praktykujących terapeutów z różnym stażem zawodowym. Superwizja to metoda rozwoju warsztatu profesjonalnego, niezbędna na każdym etapie praktyki psychoterapeutycznej. Regularne spotkania superwizyjne stanowi wymóg formalny do uzyskania i utrzymania certyfikatu psychoterapeuty i superwizora PTTPB.

Zapisy bezpośrednio u superwizorów
Małgorzata Bielak,
 Marzenna Kucińska, 
Sylwia Pieńkowska

Małgorzata Walęcka – superwizor w trakcie procesu certyfikacji.