Kategoria: Szkoła Terapii Schematu

Terapia Schematu zaburzeń osobowości z wiązki C: 27-28 X 2018 r.

Najnowsze protokoły leczenia poszczególnych zaburzeń z wiązki „C”, łączące pracę ze schematami i trybami, uwzględniające specyficzne problemy w relacji terapeutycznej występujące w procesie leczenia tych zaburzeń osobowości. Modyfikacja podstawowych technik Terapii Schematu uwzględniająca charakter pracy z typowymi dla wiązki „C” problemami.

Uczestnicy warsztatu otrzymają za uczestnictwo punkty do certyfikatów PTTPB i ISST. Warunkiem zaliczenia szkolenia jest obecność i aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach.

Warunkiem uczestnictwa w warsztacie Terapii Schematu wiązka „C” jest posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu Terapii Schematu, uwzględniającej pracę ze schematami i trybami w zaburzeniach osobowości Borderline i Narcystycznej, zdobytej podczas warsztatów w ośrodkach szkolących.

Warsztat ten prowadzony będzie w języku polskim i oparty będzie w większości na ćwiczeniach praktycznych i aktywnym udziale uczestników.

Prowadzący: mgr Małgorzata Bielak

Forma: warsztat 2 dniowy

Liczba miejsc: ograniczona

Czas trwania: 20 godzin

Cena: 700 zł przy wpłacie do 31.07.2018 oraz 850 zł po tym terminie.

Wypełniony formularz prosimy nadsyłać na adres szkolenie@cogitoterapia.pl

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych lub w przypadku niezgłoszenia się wystarczającej ilości osób, na 5 dni przed szkoleniem. W przypadku odwołania szkolenia z winy organizatora, organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie każdego z uczestników i zwróci wpłacone na poczet szkolenia pieniądze. Jednocześnie Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności finansowej za powstałe po stronie uczestnika koszty związane z uczestniczeniem w szkoleniu tj. rezerwacja biletu czy hotelu.

Szkoła Terapii Schematu

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w akredytowanym przez ISST (Międzynarodowe Towarzystwo Terapii Schematu) programie szkoleniowym z Terapii Schematu!!!
Szkolenie podstawowe realizowane jest w formie czterodniowych warsztatów prowadzonych metodą aktywnego nauczania. Warunkiem zaliczenia szkolenia jest obecność i aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach. Program szkolenia jest zgodny z wymogami ISST (Międzynarodowego Towarzystwa Terapii Schematu) i obejmuje następujące zagadnienia:

  1. Diagnoza i konceptualizacja w Terapii Schematu.
  2. Zastosowanie technik poznawczych, doświadczeniowych i behawioralnych w Terapii Schematu.
  3. Ogólne strategie terapeutyczne i praca z trybami w leczeniu osobowości borderline i narcystycznej.

Szkolenie obejmuje pełne 40 godzin lekcyjnych rozłożonych na dwa weekendy.  Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które ukończyły przynajmniej drugi rok szkolenia czteroletniego w nurcie terapii CBT.

Uczestnicy szkolenia będą mogli uzyskać certyfikat ISST umożliwiający dalsze szkolenie w kierunku uzyskania certyfikatu Terapeuty Schematu oraz zaświadczenie o punktach do odnowieniacertyfikatu terapeuty PTTPB.

Miejsce: Warszawa, szczegółowe informacje zostaną przesłane do uczestników mailem w późniejszym terminie

ProwadzącyMałgorzata Bielak, certyfikowany superwizor – dydaktyk ISST i PTTPB

Organizator: Cogito spółka z o.o.

Koszt szkolenia w cenie promocyjnej: 1400 zł (35 zł/h) przy wpłacie w pierwszym terminie i 1700 zł w drugim terminie.

Ze względu na wymagania certyfikacyjne ISST ilość miejsc jest ograniczona.

Formularz zgłoszeniowy można pobrać tutaj i wypełniony prosimy przesłać na adres:szkolenie@cogitoterapia.pl

Uprzejmie informujemy, iż dopiero dokonanie wpłaty za całość szkolenia jest jednoznaczne z zarezerwowaniem uczestnictwa w warsztacie. Z powodu ograniczonej liczby miejsc wpłaty prosimy dokonywać po wcześniejszym mailowym zgłoszeniu i potwierdzeniu rezerwacji miejsca w warsztacie.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych lub w przypadku niezgłoszenia się wystarczającej ilości osób, na 5 dni przed szkoleniem. W przypadku odwołania szkolenia z winy organizatora, organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie każdego z uczestników i zwróci wpłacone na poczet szkolenia pieniądze. Jednocześnie Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności finansowej za powstałe po stronie uczestnika koszty związane z uczestniczeniem w szkoleniu tj. rezerwacja biletu czy hotelu.