Psychoterapia grupowa

Sesje odbywają się w małej grupie od 6 do 8 osób. W ośrodku prowadzimy grupy terapeutyczne:

Grupy psychoterapeutyczna dla osób z zaburzeniami neurorozwojowymi (ADHD, Zespół Aspergera)

Zapraszamy na  terapię grupową dorosłe osoby cierpiące na   zaburzenia neurorozwojowe (ADHD, Zespół Aspergera i inne). Oferowany przez nas cykl spotkań jest skupiony wokół problemów w życiu społecznym osób  z trudnościami wynikającymi z nietypowego sposobu postrzegania świata. W naszej pracy kładziemy nacisk na ćwiczenia nowych umiejętności związanych z rozumieniem emocji, zachowań innych ludzi, organizacją własnego życia. W swojej pracy staramy się również wzmocnić poczucie własnej wartości uczestników i zmniejszyć często towarzyszące osobom z zaburzeniami neurorozwojowymi poczucie wyobcowania.

Wstępem do uczestniczenia w grupie jest kwalifikacja. Jest to półgodzinne, bezpłatne spotkanie z obojgiem prowadzących.

Ogłoszenia o terminach, cenie i aktualnych naborach są umieszczane na stronie głównej.

Prowadzą: Małgorzata Walęcka