Psychoterapia grupowa

Sesje odbywają się w małej grupie od 6 do 10 osób. W ośrodku prowadzimy grupy terapeutyczne:

Trening umiejętności społecznych dla osób z zaburzeniami neurorozwojowymi

(neuroatypowymi jak np. ADHD, Zespół Aspergera)

Grupa treningowa dedykowana jest osobom, które doświadczają na co dzień trudności w funkcjonowaniu w obszarze relacji interpersonalnych, zawodowych, trudności w regulacji emocji, obniżonego nastroju, braku wiary we własne umiejętności lub innych indywidualnych trudności wynikających z diagnozy zaburzeń neurorozwojowych.

Celem treningu jest możliwość nabywania i rozwijania umiejętności potrzebnych w obszarze relacji interpersonalnych, umiejętności rozumienia i nazywania własnych stanów emocjonalnych, umiejętności aktywnej komunikacji zarówno w obszarze słuchania, analizowania oraz otrzymywania informacji zwrotnych. Dodatkowym celem grupy treningowej jest stworzenie bezpiecznej przestrzeni pozwalającej pracować nad wyżej wymienionymi trudnościami.

Spotkania odbywać się będą w poniedziałki od godz. 19.00 do 20.30 (1,5h) przez okres 4 miesięcy (planowany termin rozpoczęcia: październik 2022r. bądź w momencie zebrania się wystarczającej liczby osób).

Wielkość grupy 8-10 osób.

Miejsce spotkań: Ośrodek COGITO ul. Panieńska 7 lok. 002 Warszawa (wejscie bezposrednio z ulicy)

Koszt 1-go spotkania 150 zł (więcej informacji otrzymają Państwo w trakcie spotkania konsultacyjnego).

Dołączenie do grupy poprzedza konsultacja wstępna z prowadzącymi grupę (wrzesień 2022). Warunkiem wykluczającym z grupy jest uczestnictwo w innych formach terapii grupowej oraz czynne uzależnienie od substancji psychoaktywnych.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w treningu prosimy o kontakt z recepcją Ośrodka Cogito za pomocą e-mail: recepcja@cogitoosrodek.pl 

 Prowadzący: Paulina Łukasiewicz, Marek Husak