Kategoria: Warsztat

Diagnostyka oraz Terapia Dorosłych ze Spektrum Autyzmu 24-25 XI 2018

Zapraszamy na dwudniowe szkolenie z diagnostyki i psychoterapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w nurcie CBT.

1. Diagnostyka zaburzeń neurorozwojowych.

W tej części na podstawie opisów przypadków szczegółowo omówimy proces diagnostyczny osób dorosłych pod kątem zaburzeń neurorozwojowych. Dowiecie się Państwo jak prawidłowo przeprowadzić wywiad psychologiczny oraz w jaki sposób używać testów neuropsychologicznych, prób klinicznych i metod kwestionariuszowych. Omówimy także ich interpretację. Będzie można poćwiczyć na przygotowanych przez nas opisach przypadków. Ważnym elementem będzie diagnoza różnicowa, czyli pułapki diagnostyczne u dorosłych z ASD.

2. Konceptualizacja i psychoterapia.

W części drugiej skupimy się na metodach pracy z osobami z ASD oraz konceptualizacji, zarówno grupowej jak i indywidualnej. Opiszemy szczegółowo konceptualizację osób z ASD według Valerie L. Gaus oraz podamy przykłady z własnej pracy. Będzie można poćwiczyć techniki pracy z tego typu pacjentami, nauczyć się dobierać odpowiednie ćwiczenia oraz udzielimy wskazówek jak radzić sobie ze współwystępującymi trudnościami.

Forma: Szkoleniowo – warsztatowa, będzie zarówno część ćwiczeniowa jak i wykładowa.

Termin: 24 – 25 listopada 2018

Czas trwania: 16 h (po 8h każda część)

Opłata: 480 zł do końca sierpnia 2018, po sierpniu 2018 680 zł

Prowadzący:  Małgorzata Walęcka, Kaja Wojciechowska

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: kajakinga.wojciechowska@gmail.com

Wyobrażenia w terapii poznawczej 15-16 IX 2018

Metafory, fantazje kierowane, ekspozycje wyobrażeniowe czy reskrypcje wyobrażeniowe to szczególny rodzaj technik wspomagających oraz intensyfikujących proces terapeutyczny. Nie zawsze mamy świadomość, jak ważne jest ich stosowanie zarówno w klasycznej terapii poznawczo-behawioralnej, jak i podejściach trzeciej fali.

Celem zajęć jest wprowadzenie do idei i zasad wykorzystania wyobrażeń w terapii . Skupiając się na przekonaniach i ich zmianie warto pamiętać, ze istnieją dwa typy procesów przetwarzania informacji: bardziej pierwotne, wyobrażeniowe, bezpośrednie obrazowanie, rodzaj wizji pojawiającej się w umyśle, oraz racjonalny, analityczny związany z kategoryzacją czy oceną. Zwykle system wizualizacyjny uaktywnia się łatwiej, co widać we flashbackach, katastroficznych wizjach czy koszmarnych snach. W psychoterapii potrzebujemy umiejętności wykorzystywania wizualizacji w różnych celach, w tym  do identyfikacji i zmiany intruzywnych, negatywnych myśli ale także do wzbudzania bardziej pozytywnych głębszych przekonań. Podczas zajęć przedstawione będą zasady i przykłady tego typu pracy terapeutycznej.

Podstawą treści warsztatu jest książka A.Hackermann, J.Bennet-Levy’ego i E.A. Holmes „Oxford Quide to Imagery in Cognitive Therapy” oraz własne doświadczenia z wykorzystaniem różnych technik wyobrażeniowych w praktyce klinicznej i szkoleniowej.

Prowadzący: mgr Marzenna Kucińska

Forma: zajęcia warsztatowe, prowadzone metodami aktywnymi z modelowaniem i pracą własna uczestników.

Czas trwania: 20 godzin

Cena:  700 zl do 25 sierpnia 2018 i 850 zl po tym terminie.

Formularz zgłoszeniowy można pobrać tutaj i wypełniony prosimy nadsyłać na adres szkolenie@cogitoterapia.pl

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych lub w przypadku niezgłoszenia się wystarczającej ilości osób, na 5 dni przed szkoleniem. W przypadku odwołania szkolenia z winy organizatora, organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie każdego z uczestników i zwróci wpłacone na poczet szkolenia pieniądze. Jednocześnie Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności finansowej za powstałe po stronie uczestnika koszty związane z uczestniczeniem w szkoleniu tj. rezerwacja biletu czy hotelu.