Kategoria: <span>Terapia grupowa</span>

Michiel van Vreeswijk i Margreet van der Plast Przezwyciężanie trudności w terapii grupowej cbt

Michiel van Vreswijk
Margreet van Der Plas

3-4 XII 2022 online Michiel van Vreeswijk i Margreet van der Plas poprowadzą warsztat mistrzowski (dla osob doswiadczonych w prowadzeniu grupowej terapii)

Prowadzenie terapii grupowej jest czymś zupełnie innym niż terapia indywidualna. To sztuka sama w sobie. Nie mamy do czynienia tylko z jedną osobą lub kilkoma osobami, mamy do czynienia z grupą i z koterapeutą. Złożoność terapii grupowej rodzi interesujące problemy i określone trudności. Niektórym trudnościom można zapobiec przed rozpoczęciem terapii grupowej, z innymi można umiejętnie uporać się w trakcie jej trwania. Warsztat ma charakter  interaktywny, doświadczeniowy, uczestnicy są proszeni o przyniesienie przykładów  trudnych sytuacji z terapii grupowej oraz o aktywny udział w odgrywaniu ról i innych technikach, występując w nich zarówno jako pacjenci, jak i terapeuci.

Cele:

 • Wiedza, co zrobić tuż przed rozpoczęciem grupy, aby zapobiec powszechnie spotykanym trudnościom w terapii grupowej
 • Wiedza o tym, jakie trudności może rozwiązać grupa i kiedy interwencja terapeutów jest potrzebna lub nie
 • Uświadomienie sobie swoich uczuć, myśli i zachowań wobec trudnych członków grupy z punktu widzenia grupy jako całości
 • Uświadomienie sobie trudności w relacji z koterapeutą, które zakłócają proces grupowy

Prowadzący:

Michiel van Vreeswijk jest psychologiem klinicznym i dyrektorem generalnym G-Kracht Mental Health Care Institute w Niderlandach. Jest certyfikowanym superwizorem i psychoterapeutą  w terapii poznawczo-behawioralnej (VGCt), certyfikowanym superwizorem indywidualnej i grupowej terapii schematu (ISST, Dutch Society of ST ) oraz specjalistycznej terapii grupowej (Dutch Society of Group Psychotherapie: NVGP). Michiel van Vreeswijk regularnie prowadzi warsztaty terapii schematów, superwizje oraz psychoterapię w Holandii  i na świecie. Jest (współ)autorem/redaktorem kilku książek, rozdziałów, artykułów dotyczących terapii schematów.

Margreet van der Plas jest psychologiem klinicznym i psychoterapeutką indywidualną i grupową w G-Kracht Mental Health Care Institute  w Niderlandach. Jest certyfikowaną superwizorką i psychoterapeutką  w terapii poznawczo-behawioralnej (VGCt), certyfikowaną terapeutką indywidualną i grupową terapii schematów ( Dutch Society of ST) oraz specjalistycznej terapii grupowej (Dutch Society of Group Psychotherapie : NVGP). Margreet van der Plas regularnie prowadzi warsztaty poznawczo-behawioralne, superwizje, psychoterapię oraz warsztaty terapii grupowej w. Holandii.

Metody nauczania:

prezentacja Powerpoint/Keynote/Prezi,  prezentacja wideo, odgrywanie ról itp.

 • 70% warsztatu będzie oparte na uczeniu się przez doświadczenie, poprzez udział uczestników w ćwiczeniach wyobrażeniowych, odgrywaniu ról  i stosowaniu techniki krzeseł.
 • 30% warsztatów zostanie zrealizowanych przy pomocy  prezentacji PowerPoint i modelowania przez prowadzących.

Termin: 3-4 grudnia 2022

Warunki szkolenia: 

 • Koszt: 1300 zł

Adresaci warsztatu:

 • Specjaliści w zakresie zdrowia psychicznego, mający doświadczenie w prowadzeniu  terapii grupowej zorientowanej na terapię poznawczo-behawioralną.

Poziom doświadczenia wymagany od uczestników

Uczestnicy powinni mieć co najmniej średni poziom zaawansowania. Warunkiem udziału jest przeprowadzenie co najmniej dwóch procesów terapii grupowej od początku do końca. Wskazany jest, choć  nie jest to wymagane, wcześniejszy udział w warsztatcie podstawowym na temat prowadzenia terapii grupowej czy lektura ksiażek na temat terapii grupowej tj. “Psychoterapia grupowa.Teoria i praktyka”  Irvina Yaloma i Molyn Leszcz.

Szkoła Grupowej Terapii Poznawczo-Behawioralnej

Szkoła Terapii Grupowej COGITO ma za zadanie nauczyć, w  jaki sposób tworzyć grupy, i jak rozumieć pojawiające się w nich zjawiska. Pragniemy poszerzyć kompetencje  psychoterapeutów poznawczo-behawioralnych o zarzadzanie dynamiką pracy grupowej. Nauka teorii i praktyki pracy grupowej odbywać się będzie poprzez aktywne doświadczanie uczestnictwa z różnych perspektyw. Każdy będzie miał okazję być obserwatorem, uczestnikiem współprowadzącym i prowadzącym. Uczenie się i psychoedukacja mogą być praktyczne i zabawne, a nie jedynie teoretyczne.

Zapraszamy do rozpoczęcia kursu od treningu umiejętności interpersonalnych, a następnie wzięcia udziału w warsztatach omawiających procesy grupowe, zarządzanie nimi oraz specyficzne techniki przydatne w pracy grupowej.

Prowadzenie terapii grupowej w podejściu poznawczo-behawioralnym pozwala w pełni wykorzystać naturalne środowisko społeczne do diagnozy występujących u pacjentów trudności oraz do przeprowadzania eksperymentów i prób behawioralnych. Grupa jako miejsce oddziaływać terapeutycznych staje się źródłem uczenia bezpośredniego poprzez doświadczenie, ale także pośredniego przez obserwacje modelującego prowadzącego i innych uczestników.  Zarazem grupa terapeutyczna staje się bytem samym w sobie, czymś wykraczającym poza zbiór tworzących ją jednostek.

Plan zajęć w ramach kursu:

 1. trening interpersonalny– 50 godz
 2. Wprowadzanie do procesów toczących się w grupie – warsztat 20 godz
 3. Rodzaje grup, ich specyficzne cele i zasady pracy grupowej – 12 godz
 4. Eksperyment behawioralny i techniki wyobrażeniowe  w pracy grupowej – 12 godz
 5. Techniki typu drama, krzesła, odgrywanie ról w pracy grupowej – 12 godz
 6. Projektowanie zajęć warsztatowych i rozwojowych (treningi)- 12 godz
 7. warsztat kończący – 12 godz.

Łącznie: trening 50 godzin+ 80 godzin warsztatów + 20 godzin superwizja grupowa* prowadzenia grupy.

Praca własna uczestników:

 • Planowanie/projektowanie własnych grup** (trwających ok. 120-150 min) i ich prowadzenie dla grupy warsztatowej pod superwizją z feedbackiem od grupy i superwizora.
 • Planowanie w koterapii grupy w miejscu pracy i jej superwizja (koncepcja, struktura, opis przebiegu procesu, planowanego na minimum 20 godzin)

Od wrzesnia 2022 uczymy prowadzenia grupowej terapii CBT. Wkrótce podamy cenę. Juz teraz zapraszamy na szkolenie podstawowe „Procesy Grupowe w terapii Poznawczo-Behawioralnej” osoby, które jeszcze nie mają doswiadczeń z tego typu psychoterapią, a chcą się przygotować do jej prowadzenia.

W grudniu 2022 planujemy warsztaty mistrzowskie w terapii grupowej dla osób, ktore są doświadczonymi terapeutami grupowymi i psychoterapeutami CBT i w roli prowadzącego poprowadziły samodzielnie lub z osobą współprowadzącą co najmnieje dwie grupy terapeutyczne.

Rozwój Osobisty Terapeuty

Wiele podejść psychoterapeutycznych wymaga własnej psychoterapii terapeuty jako elementu szkolenia do certyfikatu. W podejściu poznawczo-behawioralnym nie ma wymogu terapii własnej przyszłego
terapeuty, istnieje natomiast konieczność ciągłego rozwoju osobistego rozumianego jako umiejętność rozpoznawania własnych przekonań, towarzyszących temu emocji i podejmowanych strategii behawioralnych w kontekście udzielania pacjentowi pomocy. W sytuacji kontaktu z drugim człowiekiem aktywują się schematy osobiste terapeuty; mogą one, jeśli są pomocne ułatwiać prowadzenie procesu terapii, niestety czasem mogą mniej lub bardziej go ograniczać. Świadomość własnych mocnych stron
oraz ograniczeń i ewentualnie praca nad zmianą tych drugich jest powinnością każdego psychoterapeuty.

W zespole terapeutów Cogito idea samorozwoju jako nieustającej pracy nad doświadczaniem przekraczania własnych ograniczeń i czerpania z  mocnych stron i zasobów osobistych jest nam bardzo bliska.

Zapraszamy Koleżanki i Kolegów, przyszłych lub aktualnych terapeutów na 2 spotkania 2,5 dniowe w trakcie których będziemy zajmować się obszarami budowania kontaktu, stawiania granic, zmniejszania
kosztów osobistych funkcjonowania w zawodzie terapeuty.

Przedmiotem naszej uwagi będą zwłaszcza emocjonalne potrzeby osobiste terapeuty w zakresie obszaru autonomii, wolności wyrażania potrzeb, spontaniczności.

Pomoże nam w tym świadomość funkcji konstruktywnej np. takich emocji jak złość; odpowiemy sobie na pytanie czy i w jakich sytuacjach z tego korzystamy, czego nauczyliśmy się o złości w dzieciństwie, adolescencji i życiu dorosłym, popracujemy nad dawaniem sobie prawa do używania tzw. „zdrowej złości”.

Będziemy zgłębiać związane z tymi obszarami ograniczające przekonania często występujące jako wewnętrzne głosy krytyczne i/lub wymagające.

Proponujemy w tej naszej wspólnej podróży szerokie spectrum technik poznawczo-behawioralnych zwłaszcza doświadczeniowych, technik terapii schematu, technik grup treningowych. Praca w małej grupie pomaga czuć się bezpiecznie i mieć więcej śmiałości w otwieraniu się przed innymi uczestnikami i
eksperymentowaniu w doświadczeniach budowania kontaktu i stawiania granic w relacji z drugim człowiekiem.

Prowadząca: Marzenna Kucińska lub Sylwia Pieńkowska.
Forma: praca własna 50 godzin / 2 weekendy
Adresaci: psychoterapeuci, uczestnicy kursów i szkoleń w psychoterapii poznawczo-behawioralnej ,
Cena oraz pozostałe informacje zostaną  podane w momencie wyznaczenia terminu szkolenia. 

Zajęcia można będzie zaliczyć do tzw. pracy własnej – obowiązkowego elementu szkolenia psychoterapeutycznego wymaganego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty PTTPB lub punktów do odnawialności certyfikatu PTTPB.

Miejsce:

Ośrodek Terapii Poznawczej i Schematu COGITO 

Warszawa, ul. Panieńska 7 lok 002

Tel: 882 606 825