Rozwój Osobisty Terapeuty 9-11.11. i 14-16.12. 2018

Rozwój Osobisty Terapeuty 9-11.11. i 14-16.12. 2018

Wiele podejść psychoterapeutycznych wymaga własnej psychoterapii terapeuty jako elementu szkolenia
do certyfikatu. W podejściu poznawczo-behawioralnym nie ma wymogu terapii własnej przyszłego
terapeuty, istnieje natomiast konieczność ciągłego rozwoju osobistego rozumianego jako umiejętność
rozpoznawania własnych przekonań, towarzyszących temu emocji i podejmowanych strategii
behawioralnych w kontekście udzielania pacjentowi pomocy. W sytuacji kontaktu z drugim człowiekiem
aktywują się schematy osobiste terapeuty; mogą one, jeśli są pomocne ułatwiać prowadzenie procesu
terapii, niestety czasem mogą mniej lub bardziej go ograniczać. Świadomość własnych mocnych stron
oraz ograniczeń i ewentualnie praca nad zmianą tych drugich jest powinnością każdego
psychoterapeuty.

W zespole terapeutów Cogito idea samorozwoju jako nieustającej pracy nad doświadczaniem
przekraczania własnych ograniczeń i czerpania z mocnych stron i zasobów osobistych jest nam bardzo
bliska.

Zapraszamy Koleżanki i Kolegów, przyszłych lub aktualnych terapeutów na 2 spotkania 2,5 dniowe w
trakcie których będziemy zajmować się obszarami budowania kontaktu, stawiania granic, zmniejszania
kosztów osobistych funkcjonowania w zawodzie terapeuty.

Przedmiotem naszej uwagi będą zwłaszcza emocjonalne potrzeby osobiste terapeuty w zakresie
obszaru autonomii, wolności wyrażania potrzeb, spontaniczności.

Pomoże nam w tym świadomość funkcji konstruktywnej np. takich emocji jak złość; odpowiemy sobie na
pytanie czy i w jakich sytuacjach z tego korzystamy, czego nauczyliśmy się o złości w dzieciństwie,
adolescencji i życiu dorosłym, popracujemy nad dawaniem sobie prawa do używania tzw. „zdrowej
złości”.

Będziemy zgłębiać związane z tymi obszarami ograniczające przekonania często występujące jako
wewnętrzne głosy krytyczne i/lub wymagające.

Proponujemy w tej naszej wspólnej podróży szerokie spectrum technik poznawczo-behawioralnych
zwłaszcza doświadczeniowych, technik terapii schematu, technik grup treningowych. Praca w małej
grupie pomaga czuć się bezpiecznie i mieć więcej śmiałości w otwieraniu się przed innymi uczestnikami i
eksperymentowaniu w doświadczeniach budowania kontaktu i stawiania granic w relacji z drugim
człowiekiem.

Prowadząca: Sylwia Pieńkowska
Forma: praca własna 50 godzin
Adresaci: psychoterapeuci, uczestnicy kursów i szkoleń w psychoterapii poznawczo-behawioralnej ,
Liczba miejsc: ograniczona max.12 osób

Zajęcia można będzie zaliczyć do tzw. pracy własnej - obowiązkowego elementu szkolenia
psychoterapeutycznego wymaganego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty PTTPB lub
punktów do odnawialności certyfikatu PTTPB.

Miejsce: Ośrodek Terapii Poznawczej COGITO, Warszawa, ul. Olesińska 11/13 m 1
Godziny zajęć:  piątek godz.16-20; sobota godz. 9-19; niedziela godz. 9 -17
Koszt: 2 zjazdy w sumie 50 godzin- 1750 zł / 35 zł/godz./ wpłaty do 21 października / za całość bloku/;
po tym terminie 1890 zł.

Prosimy o przemyślane decyzje. Zgłaszając swoje uczestnictwo w zajęciach podejmuje Pan/Pani
decyzję o uczestnictwie w całym 50 godzinnym bloku. Ze względów merytorycznych -wymagania
procesu grupowego nie ma możliwości uczestniczenia w części zajęć. Jeżeli z przyczyn losowych nie
będzie Pan/Pani uczestniczyć w drugim spotkaniu opłata nie będzie zwracana.
Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać na adres:szkolenie@cogitoterapia.pl

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych lub w przypadku
niezgłoszenia się wystarczającej ilości osób, na 5 dni przed szkoleniem. W przypadku odwołania
szkolenia z winy organizatora, organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie każdego z uczestników
i zwróci wpłacone na poczet szkolenia pieniądze. Jednocześnie Organizator nie ponosi żadnej

odpowiedzialności finansowej za powstałe po stronie uczestnika koszty związane z uczestniczeniem
w szkoleniu tj. rezerwacja biletu czy hotelu