Diagnoza zaburzeń neurorozwojowych u dorosłych IV 2024

Diagnoza zaburzeń neurorozwojowych u dorosłych IV 2024

Jak rozpoznawać zaburzenia ze spektrum autyzmu -ASD- i zaburzenia z deficytem uwagi i nadpobudliwością ADHD? Zapraszamy psychologów na warsztat, którego celem jest zdobycie  umiejętności,  zapoznających z praktycznymi aspektami diagnozy zaburzeń neurorozwojowych przy pomocy legalnych i dostępnych narzędzi psychometrycznych.

W programie warsztatu znajdują się następujące zagadnienia:

  • omówienie kryteriów diagnostycznych ICD 11 i DSM-5 wybranych zaburzeń neurorozwojowych, ilustrowane krótkimi opisami klinicznymi.
  • krótkie omówienie funkcji poznawczych.
  • wprowadzenie zasad przeprowadzania wywiadu diagnostycznego – podstawowe know-how.
  • prezentacja narzędzi pomocnych w diagnostyce osób dorosłych, w tym wybranych testów neuropsychologicznych (interpretacja i procedura badania).
  • ćwiczenia praktyczne w prowadzeniu postępowania diagnostycznego.

Forma zajęć: warsztat w Ośrodku Terapii Poznawczej Cogito ul. Panieńska 7 w Warszawie

Dokument ukończenia: zaświadczenie o ukończeniu 20-godzinnego warsztatu.

Prowadzący: 

  • superwizor – dydaktyk PTTPiB dr n. med. Małgorzata Walęcka
  • certyfikowany psychoterapeuta PTTPiB mgr Paulina Łukasiewicz

Cena:  zostanie podana wraz z terminem szkolenia, 

Adresaci:   mgr psychologii – podczas szkolenia pracujemy z arkuszami testowymi, których mogą używać wyłącznie psycholodzy.

Uwaga: liczba osób ograniczona – 12 osób.

Formularz zgłoszeniowy