Kategoria: Trening

Trening interpersonalny 15-19 VIII 2018

Trening interpersonalny to metoda rozwijania umiejętności związanych z nawiązywaniem i pogłębianiem relacji z innymi ludźmi, takich jak otwieranie się w relacjach, budowanie zaufania, konfrontowanie się czy poszukiwanie najlepszych sposobów zaspokajania swoich potrzeb w relacjach z innymi. Poprawa swoich umiejętności społecznych przydatna jest zarówno w kontaktach osobistych, jak i zawodowych.

Najszybciej uczymy się z doświadczenia własnego, dlatego też trening jest praktyczną okazją by podczas spotkania osób nieznających się uprzednio rozpoznać własny styl nawiązywania relacji i przyjrzeć się na ile jest on efektywny w zaspokajaniu naszych potrzeb społecznych. Pozyskując i dając informacje zwrotne uczestnicy rozwiną swoje umiejętności komunikowania się, radzenia sobie z emocjami i problemami ujawniającymi się w relacjach oraz wyrażania swoich potrzeb wobec innych.

Trening jest aktywną formą pracy, rodzajem eksperymentu interpersonalnego. Zwykle w im bardziej zaangażowany sposób w nim uczestniczymy, tym więcej korzyści wynosimy. Wyznaczenie własnych celów i obszarów do pracy pomaga optymalnie wykorzystać czas spotkań.

Podczas wstępnych konsultacji trener rozpoznaje potrzeby uczestników i dostosowuje do nich zawartość treningu. Trening prowadzony jest w małej grupie maks. 10 osobowej. Potrzebne jest ubranie wygodne do siedzenia na materacach i zapewniające swobodę ruchu. W czasie trwania zajęć koncentrujemy się na relacjach miedzy uczestnikami, zatem telefony i łączność internetową ograniczamy do czasu przerw. Wskazane jest by przez czas trwania zajęć być skoncentrowanym głownie na sobie i swoich interakcjach z innymi uczestnikami spotkania.
Trening obejmuje 40 godzin zajęć. Niezbędny jest udział w całości zajęć i nie ma możliwości uczestniczenia jedynie w części.

Trener: mgr Marzenna Kucińska
Osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie na adres mailowy marzenna.kucinska@cogitoterapia.pl

Koszt treningu: 1200 zł przy wpłacie do 30.05.2018 r.

Uprzejmie informujemy, iż dopiero dokonanie wpłaty za całość treningu jest jednoznaczne z zarezerwowaniem uczestnictwa w nim.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych lub w przypadku niezgłoszenia się wystarczającej ilości osób, na 5 dni przed szkoleniem. W przypadku odwołania szkolenia z winy organizatora, organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie każdego z uczestników i zwróci wpłacone na poczet szkolenia pieniądze. Jednocześnie Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności finansowej za powstałe po stronie uczestnika koszty związane z uczestniczeniem w szkoleniu tj. rezerwacja biletu czy hotelu.

Trening asertywności

Celem treningu jest budowanie asertywnej postawy oraz zdobycie świadomości własnych praw, nabycie umiejętności przekształcania zachowań uległych lub agresywnych w asertywne oraz praktyczne ćwiczenia w zakresie:

  • odmawiania bez lęku i poczucia winy
  • wyznaczania własnych granic oraz szanowania terytorium innych osób
  • wyrażania swoich emocji, myśli, potrzeb
  • przyjmowania i wyrażania ocen.

Zapraszamy na trening asertywności osoby, które chcą

  • nauczyć się w swobodny sposób wyrażać siebie,
  • potrafić wyznaczać swoje granice,
  • poczuć się pewniej w relacjach z innymi ludźmi
  • oraz podnieść własną samoocenę.

Kwalifikacja: odbywać się będzie podczas indywidualnego spotkania z prowadzącą trening; termin spotkania zostanie ustalony mailowo bądź telefonicznie

Koszt kwalifikacji: 120 PLN (płatne na konto OTP Cogito po przesłaniu formularza zgłoszeniowego).

Terminy spotkań: 

Koszt treningu: 990 PLN

Miejsce: OTP Cogito, ul. Olesińska 11/13, Warszawa

Zapisy: Lista zamknięta.

Prowadząca: mgr Agnieszka Włodarczyk

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych lub w przypadku niezgłoszenia się wystarczającej ilości osób, na 5 dni przed szkoleniem. W przypadku odwołania szkolenia z winy organizatora, organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie każdego z uczestników i zwróci wpłacone na poczet szkolenia pieniądze. Jednocześnie Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności finansowej za powstałe po stronie uczestnika koszty związane z uczestniczeniem w szkoleniu tj. rezerwacja biletu czy hotelu.