Marzenna Agnieszka Kucińska

psycholog, psychoterapeuta i certyfikowany superwizor – dydaktyk psychoterapii poznawczo – behawioralnej,

Wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe:

Ukończyła Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Poza certyfikatami psychoterapeuty PTTPB posiada certyfikat psychoterapeuty EABCT i trenera Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończyła liczne szkolenia i warsztaty w zakresie psychoterapii. Aktualnie w trakcie certyfikacji z Terapii Schematu.

Główne obszary zainteresowań zawodowych:

 • praca z osobami uzależnionymi i członkami ich rodzin (staże w ośrodku MONAR w Gaudynku i PETRA w Warszawie, wolontariat w Pogotowiu Makowym, grupowa i indywidualna terapia DDA)
 • rozwój osobowości (staż w OTIRO, liczne warsztaty rozwojowe i treningi m.in. w Fundacji Powiśle)
 • badania ewaluacyjne terapii uzależnienia i współuzależnienia (kierownik działu badań IPZ w programach badawczych APETA i APETOW)
 • wpływ stresu i traumy na rozwój zaburzeń osobowości.

W latach 1991-2009 związana zawodowo z Instytutem Psychologii Zdrowia PTP, gdzie kierowała m.in. działem badań i ośrodkiem psychoterapeutycznym oraz była członkiem zespołu dydaktycznego szkolącego terapeutów (m.in. uzależnień).

Od 1997 prowadzi praktykę szkoleniowo-kliniczną w ramach praktyki prywatnej. Jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej.

Zajmuje się:

Szkoleniami i psychoterapią

 • Szkoleniami w zakresie podstaw pomocy psychologicznej,
 • Szkoleniami w pracy terapeutycznej ze specyficznymi grupami pacjentów (DDA, PTSD, uzależnieni, problemy osobowościowe),
 • Prowadzeniem treningów umiejętności psychologicznych m.in. interpersonalny, intrapsychiczny, asertywnosci,
 • Szkoleniami w zakresie nowych metod pracy nad zmianą, ze szczególnym uwzględnieniem zmiany głębokich schematów poznawczych i emocjonalnych

Udzielaniem pomocy psychologicznej oraz psychoterapeutycznej indywidualnej i grupowej w zakresie:

 • zaburzeń nastroju (depresje)
 • zaburzeń lękowych (nerwice)
 • interwencją w kryzysach osobistych
 • problemów uzależnień (uzależnieni, współuzależnienia, DDA)
 • PTSD i inne zaburzenia związane ze stresem
 • Zaburzeń osobowości.

Autorka licznych publikacji naukowych i publicystycznych z zakresu problematyki DDA, ewaluacji psychoterapii, psychoterapii specyficznych grup m.in. pacjentów borderline.