Diagnoza

Diagnoza psychologiczna jest bardzo ważnym elementem w ocenie funkcjonowania człowieka. Jest często niezbędna w procesie diagnozy psychiatrycznej i wpływa na decyzję o dalszym leczeniu. W Cogito oferujemy diagnozę psychologiczną różnych obszarów trudności. W tym:

  1. Diagnozę neuropsychologiczną, która sprawdza funkcje poznawcze – pamięć, intelekt, uwagę, myślenie.
  2. Diagnozę osobowości, która opisuje strukturę osobowości i wskazuje ewentualne trudności związane z jej zaburzeniem.
  3. Diagnozę zaburzeń neurorozwojowych: Zespół Aspergera, ADHD, zaburzenia uczenia się itp.

Prowadzą:  Paulina Łukasiewicz, Marek HusakMarta Rzeczkowska, Magdalena Ubysz

Informacja o grupach terapeutycznych dla osób z zaburzeniami neurorozwojowymi.