Tag: <span>grupy cbt</span>

Szkoła Grupowej Terapii Poznawczo-Behawioralnej

Szkoła Terapii Grupowej COGITO ma za zadanie nauczyć, w  jaki sposób tworzyć grupy, i jak rozumieć pojawiające się w nich zjawiska. Pragniemy poszerzyć kompetencje  psychoterapeutów poznawczo-behawioralnych o zarzadzanie dynamiką pracy grupowej. Nauka teorii i praktyki pracy grupowej odbywać się będzie poprzez aktywne doświadczanie uczestnictwa z różnych perspektyw. Każdy będzie miał okazję być obserwatorem, uczestnikiem współprowadzącym i prowadzącym. Uczenie się i psychoedukacja mogą być praktyczne i zabawne, a nie jedynie teoretyczne.

Zapraszamy do rozpoczęcia kursu od treningu umiejętności interpersonalnych, a następnie wzięcia udziału w warsztatach omawiających procesy grupowe, zarządzanie nimi oraz specyficzne techniki przydatne w pracy grupowej.

Prowadzenie terapii grupowej w podejściu poznawczo-behawioralnym pozwala w pełni wykorzystać naturalne środowisko społeczne do diagnozy występujących u pacjentów trudności oraz do przeprowadzania eksperymentów i prób behawioralnych. Grupa jako miejsce oddziaływać terapeutycznych staje się źródłem uczenia bezpośredniego poprzez doświadczenie, ale także pośredniego przez obserwacje modelującego prowadzącego i innych uczestników.  Zarazem grupa terapeutyczna staje się bytem samym w sobie, czymś wykraczającym poza zbiór tworzących ją jednostek.

Plan zajęć w ramach kursu:

  1. trening interpersonalny– 50 godz
  2. Wprowadzanie do procesów toczących się w grupie – warsztat 20 godz
  3. Rodzaje grup, ich specyficzne cele i zasady pracy grupowej – 12 godz
  4. Eksperyment behawioralny i techniki wyobrażeniowe  w pracy grupowej – 12 godz
  5. Techniki typu drama, krzesła, odgrywanie ról w pracy grupowej – 12 godz
  6. Projektowanie zajęć warsztatowych i rozwojowych (treningi)- 12 godz
  7. warsztat kończący – 12 godz.

Łącznie: trening 50 godzin+ 80 godzin warsztatów + 20 godzin superwizja grupowa* prowadzenia grupy.

Praca własna uczestników:

  • Planowanie/projektowanie własnych grup** (trwających ok. 120-150 min) i ich prowadzenie dla grupy warsztatowej pod superwizją z feedbackiem od grupy i superwizora.
  • Planowanie w koterapii grupy w miejscu pracy i jej superwizja (koncepcja, struktura, opis przebiegu procesu, planowanego na minimum 20 godzin)

Od wrzesnia 2022 uczymy prowadzenia grupowej terapii CBT. Wkrótce podamy cenę. Juz teraz zapraszamy na szkolenie podstawowe „Procesy Grupowe w terapii Poznawczo-Behawioralnej” osoby, które jeszcze nie mają doswiadczeń z tego typu psychoterapią, a chcą się przygotować do jej prowadzenia.

W grudniu 2022 planujemy warsztaty mistrzowskie w terapii grupowej dla osób, ktore są doświadczonymi terapeutami grupowymi i psychoterapeutami CBT i w roli prowadzącego poprowadziły samodzielnie lub z osobą współprowadzącą co najmnieje dwie grupy terapeutyczne.