Tag: Dorośli z ADHD

Terapia grupowa dla osób z ADHD i/lub Zespołem Aspergera

Zapraszamy na terapię grupową dorosłe osoby cierpiące na zaburzenia neurorozwojowe. Oferowany przez nas cykl spotkań jest skupiony wokół problemów w życiu osób dotkniętych Zespołem Aspergera, ADHD, zaburzeniami uczenia się. Kładziemy nacisk na ćwiczenia nowych umiejętności związanych z planowaniem, organizacją, kontrolą impulsów oraz rozumieniem emocji swoich oraz innych. W swojej pracy staramy się również wzmocnić poczucie własnej wartości i zmniejszyć często towarzyszące zaburzeniom neurorozwojowymi poczucie wyobcowania.

Przyjęcie do grupy poprzedza bezpłatna konsultacja z obojgiem terapeutów.

Forma: Cotygodniowe spotkania trwające 90 minut.

Koszt: 100 zł za spotkanie

Termin: Poniedziałki po południu

Liczba miejsc: 6

Prowadzące: Małgorzata Walęcka, Kaja Wojciechowska

Telefon kontaktowy: 604 463 744