Kaja Wojciechowska

Jestem psychologiem, doktorantką, nauczycielem akademickim. Ukończyłam
Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II w Lublinie. Doświadczenie
zawodowe zdobywałam w Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczyńskiego
w Lublinie oraz w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSW w Warszawie. Obecnie
pracuje w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Zajmuję się psychoterapią,
poradnictwem psychologicznym oraz diagnozą psychologiczną. Prowadzę szkolenia
z zakresu rozwoju psychologicznych kompetencji miękkich oraz jestem edukatorem
w programie „Czarne fale – lekcje o depresji”

Swoje zainteresowanie człowiekiem i jego problemami rozpoczęłam od szkoleń
w Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie, gdzie nauczyłam się jak ważny
jest aspekt podejścia systemu rodzinnego w tworzonych przez człowieka relacjach
z innymi. Następnie szkoliłam się w zakresie psychoterapii poznawczo –
behawioralnej, która w przejrzysty sposób pokazuje połączenie między myślami,
emocjami i zachowaniem. Dopełnieniem wiedzy o człowieku i pracy z nim jest dla
mnie podejście Gestalt, którego uczę się poprzez bezpośrednie doświadczenie.

Zajmuje się:

  • pomocą psychologiczną
  • terapią
  • diagnostyką psychologiczną m.in badanie intelektu, poziomu funkcjonowania
    poznawczego, chorób psychicznych, zaburzeń neurorozwojowych
  • współprowadzę grupy terapeutyczno-treningowe dla osób dorosłych ze
    spektrum autyzmu