Mediacje rodzinne

Mogą pomóc kiedy ludzie nie są w stanie się porozumieć, a muszą się dogadać. Rozwiązują konkretne, trudne kwestie, często związane z rozwodem (opiekę nad dziećmi, podział majątku), ale również konflikty między teściami i dorosłymi dziećmi lub inne problemy rodzinne.

Mediacja nie jest terapią. Mediator nie reprezentuje żadnej ze stron. Nie zaproponuje również gotowych rozwiązań, może tylko spowodować, że osoby, którym emocje nie pozwalają na dialog, usłyszą się wzajemnie.

Jeśli sądzisz, że gdybyście umieli się dogadać, wszystko można załatwić – znaczy to, że mediator może pomóc twojej rodzinie.

Prowadzi:

 Monika Jędrzejewska