Paulina Woźniak-Rekucka

 

psycholog, psychoterapeutka  psychoterapii poznawczo – behawioralnej PTTPB,     

zapisy TYLKO telefoniczne: +48 737 335 732   lub mailowo: paulina.rekucka@gmail.com

Przyjmuje: ul. Popiełuszki 8 lok.54 lub on-line

Zajmuje się:

diagnozą i  psychoterapię indywidualną dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Pracuje indywidualnie z osobami dorosłymi:

 • doświadczającymi lęku (m.in. lęk społeczny, napady paniki, agorafobia, fobie specyficzne),
 • cierpiącymi na zaburzenia nastroju (m.in. epizod depresji, depresja nawracającą, choroba afektywna dwubiegunowa), zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (OCD),
 • przejawiającymi zaburzeniami osobowości,
 • mającymi trudności z wyrażeniem emocji, np. złości,
 • z trudnościami w relacjach z bliskimi osobami, przyjaciółmi,
 • mającymi kłopot z utrzymującym się napięciem, stresem,
 • znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej lub przygotowującymi się do zmiany,
 • doświadczającymi natłoku myśli dotyczących siebie, przeszłości, tego co w przyszłości,
 • chcącymi zrozumieć lepiej siebie, przyczynę swoich emocji i zachowania. 

Pracując z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi zajmuje się:

  • trudnościami w kontaktach z rówieśnikami, osobami bliskimi
  • trudnościami emocjonalnymi, m.in. radzeniem sobiez lękiem,  ze stresem, czy nastrojem
  • tikami
  • zachowaniami obsesyjno-kompulsywnymi
  • współpracą z rodziną (w różnym zakresie zależnie od wieku) młodej osoby.

Wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe:

Ukończyła wydział psychologii Uniwersytetu Warszawskiego w ramach Kolegium MiSMAP i 4-letnie szkolenie w zakresie terapii poznawczo-behawioralnych. Obecnie w trakcie procesu uzyskiwania certyfikatu psychoterapeuty PTTPB. 

Odbyła staże w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Wolskiego oraz Oddziale Dziennym Psychiatrii Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie. Pracowała w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz współpracowała m.in. z  Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, współprowadząc warsztaty umiejętności wychowawczych, interwencje kryzysowe, trening umiejętności społecznych dla dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Realizowała projekty badawcze i społeczne na rzecz dzieci i ich rodzin (m.in. Ogólnopolski Spis Autyzmu, Wolontariat Koleżeński „Mary i Max”). Prowadziła warsztaty dla rodziców i nauczycieli, przybliżające tematykę całościowych zaburzeń rozwoju i nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci.