Wiązka C w TS: 14-15.09.2019

Wiązka C w TS: 14-15.09.2019

Wiązka C w TS: 14-15.09.2019

W planie warsztatu z Terapii Schematu dla zaburzeń osobowości (zo) z wiązki „C” są protokoły leczenia zo łączące pracę ze schematami i trybami, specyficzne problemy w relacji terapeutycznej występujące w procesie leczenia tych zaburzeń osobowości oraz modyfikacja podstawowych technik Terapii Schematu uwzględniająca charakter pracy z typowymi dla wiązki „C” problemami.

Warunkiem uczestnictwa w warsztacie Terapii Schematu wiązka „C”jest posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu Terapii Schematu, uwzględniającej pracę ze schematami i  trybami w zaburzeniach osobowości Borderline i Narcystycznej, zdobytej podczas warsztatów w ośrodkach szkolących w tym zakresie lub 4-letniego szkolenia w nurcie poznawczo-behawioralnym.

Warsztat ten prowadzony będzie w języku polskim i oparty będzie w większości na ćwiczeniach praktycznych i aktywnym udziale uczestników. Warunkiem zaliczenia jest obecność oraz aktywny udział w zajęciach. W zamian uczestnicy warsztatu  otrzymają  punkty do certyfikatów PTTPB i ISST.

Prowadzący: Małgorzata Bielak

Termin warsztatu:  14-15.-9.2019

Miejsce szkolenia: Warszawa

Cena: 700 zł do 31.08.2019 oraz 850 zł po tym terminie.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy nadsyłać na adres : szkolenie@cogitoterapia.pl

 

Uprzejmie informujemy, iż dopiero dokonanie wpłaty za całość szkolenia  jest jednoznaczne z zarezerwowaniem uczestnictwa w warsztacie.

Nr. konta: Cogito spółka z o.o: 90 1140 2017 0000 4902 1296 0700. Wpłat należy dokonywać z dopiskiem: „TS wiązka C 2019”