Michiel van Vreeswijk: 31.05-2.06.2019

Michiel van Vreeswijk: 31.05-2.06.2019

Michiel van Vreeswijk: 31.05-2.06.2019

Zdrowa samoocena w modelu terapii schematu  (1 dzień) i użycie "Bezpiecznego Gniazda" (Secure Nest) jako platformy elektronicznej w krótkoterminowej, doświadczeniowej grupowej terapii schematu (1,5 dnia). Szczegóły poniżej:

Zastosowanie terapii schematu w przypadku zaniżonej samooceny

Wielu pacjentów zgłaszających się na terapia zgłasza niską samoocenę. Problem ten wydaje się powiązany ze schematami Porażki, Wadliwości/Wstydu, Izolacji Społecznej/Wyobcowania, Roszczeniowości, a także z trybami Rodzica Wymagającego/Karzącego, Samopowiększacza oraz takiego Zdrowego Dorosłego i Szczęśliwego Dziecka, którzy nie potrafią wystarczająco dobrze zająć się potrzebami Dziecka Wrażliwego. Samo zastosowanie pracy z krzesłem w celu odesłania Rodzica Wymagającego nie jest wystarczająco skuteczne, aby podnieść samoocenę; pacjent ze schematem Roszczeniowości nie chce z niego rezygnować z obawy, że nie dostanie w zamian zdrowej samooceny. Samo chwalenie pacjenta również nie zmieni zbyt wiele. Uczestnicy niniejszego warsztatu uzyskają opracowanie modelu teoretycznego, który pokazuje, w jaki sposób wymienione wyżej schematy i tryby frustrują rozwój zdrowej samooceny. Uczestnicy warsztaty przećwiczą także zastosowanie technik poznawczo-behawioralnych oraz doświadczeniowych, wykorzystywanych w pracy terapeutycznej nad stworzeniem zdrowszej samooceny.

Łączona Terapia Schematu: zastosowanie platformy „Bezpieczne Gniazdo” (Secure Nest) w krótkoterminowej  doświadczeniowej grupowej terapii schematu

Długie listy oczekujących oraz kwestie dojazdu często stanowią poważne utrudnienie w dostępie do terapii schematu. W celu zniwelowania tego problemu opracowano internetową platformę do terapii schematu: Secure Nest. Zawiera ona moduł dla pacjenta do pracy samodzielnej, ale co ważniejsze, umożliwia terapeutom prowadzenie terapii zarówno indywidualnej, jak i grupowej, w formacie łączonym: w postaci spotkań w gabinecie oraz na bezpiecznej platformie internetowej. Praca za pośrednictwem platformy została zintegrowana z podręcznikiem do krótkoterminowej terapii schematu (Brief Schema Therapy Workbook: Experiential strategies for group and individual psychotherapy). Uczestnicy niniejszego warsztatu nauczą się prowadzić łączoną krótkoterminową terapię schematu i poznają doświadczeniowe  strategie pracy do zastosowania w terapii grupowej.

Więcej informacji znaleźć można tutaj:     https://www.securenest.org/

https://www.mfvanvreeswijk.com/downloads/brief-schema-therapy-workbook-experiential-strategies-for-group-and-individual-psychotherapy

Warsztat adresowany jest do terapeutów zaawansowanych w prowadzeniu Terapia Schematu. Zawiera takie elementy jak teoria, trening, superwizja, demonstracje i ćwiczenia praktyczne, przydatne w pracy indywidualnej i grupowej. Daje także możliwość rozwiązywania  problemów klinicznych w superwizji realizowanej podczas spotkania.

Prowadzi Michiel van Vreeswijk, psycholog kliniczny superwizor TS oraz CBT i in., osoba kierująca Centrum Psychoterapeutycznym G-kracht w Holandii; autor  „The Wiley-Blackwell Handbook of Schematherapy, Theory, Research and Practice” oraz “Mindfulness and Schema Therapy: A Practical Guide Mindfulness and Schema Therapy: A Practical Guide. Oxford, Wiley-Blackwell.

Termin warsztatu: 31 maja-2 czerwca 2019 Warszawa

Cena: 1500 zł do 30 marca 2019 oraz 1800 zł po tym terminie. Opłatę prosimy wnosić po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia.

zgłoszenia prosimy przesyłać na: szkolenie@cogitoterapia.pl