Diagnostyka oraz Terapia Dorosłych ze Spektrum Autyzmu 24-25 XI 2018

Diagnostyka oraz Terapia Dorosłych ze Spektrum Autyzmu 24-25 XI 2018

Zapraszamy na dwudniowe szkolenie z diagnostyki i psychoterapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w nurcie CBT.

1. Diagnostyka zaburzeń neurorozwojowych.

W tej części na podstawie opisów przypadków szczegółowo omówimy proces diagnostyczny osób dorosłych pod kątem zaburzeń neurorozwojowych. Dowiecie się Państwo jak prawidłowo przeprowadzić wywiad psychologiczny oraz w jaki sposób używać testów neuropsychologicznych, prób klinicznych i metod kwestionariuszowych. Omówimy także ich interpretację. Będzie można poćwiczyć na przygotowanych przez nas opisach przypadków. Ważnym elementem będzie diagnoza różnicowa, czyli pułapki diagnostyczne u dorosłych z ASD.

2. Konceptualizacja i psychoterapia.

W części drugiej skupimy się na metodach pracy z osobami z ASD oraz konceptualizacji, zarówno grupowej jak i indywidualnej. Opiszemy szczegółowo konceptualizację osób z ASD według Valerie L. Gaus oraz podamy przykłady z własnej pracy. Będzie można poćwiczyć techniki pracy z tego typu pacjentami, nauczyć się dobierać odpowiednie ćwiczenia oraz udzielimy wskazówek jak radzić sobie ze współwystępującymi trudnościami.

Forma: Szkoleniowo – warsztatowa, będzie zarówno część ćwiczeniowa jak i wykładowa.

Termin: 24 – 25 listopada 2018

Czas trwania: 16 h (po 8h każda część)

Opłata: 480 zł do końca sierpnia 2018, po sierpniu 2018 680 zł

Prowadzący:  Małgorzata Walęcka, Kaja Wojciechowska

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: kajakinga.wojciechowska@gmail.com