Wyobrażenia w terapii poznawczej 15-16 IX 2018

Wyobrażenia w terapii poznawczej 15-16 IX 2018

Metafory, fantazje kierowane, ekspozycje wyobrażeniowe czy reskrypcje wyobrażeniowe to szczególny rodzaj technik wspomagających oraz intensyfikujących proces terapeutyczny. Nie zawsze mamy świadomość, jak ważne jest ich stosowanie zarówno w klasycznej terapii poznawczo-behawioralnej, jak i podejściach trzeciej fali.

Celem zajęć jest wprowadzenie do idei i zasad wykorzystania wyobrażeń w terapii . Skupiając się na przekonaniach i ich zmianie warto pamiętać, ze istnieją dwa typy procesów przetwarzania informacji: bardziej pierwotne, wyobrażeniowe, bezpośrednie obrazowanie, rodzaj wizji pojawiającej się w umyśle, oraz racjonalny, analityczny związany z kategoryzacją czy oceną. Zwykle system wizualizacyjny uaktywnia się łatwiej, co widać we flashbackach, katastroficznych wizjach czy koszmarnych snach. W psychoterapii potrzebujemy umiejętności wykorzystywania wizualizacji w różnych celach, w tym  do identyfikacji i zmiany intruzywnych, negatywnych myśli ale także do wzbudzania bardziej pozytywnych głębszych przekonań. Podczas zajęć przedstawione będą zasady i przykłady tego typu pracy terapeutycznej.

Podstawą treści warsztatu jest książka A.Hackermann, J.Bennet-Levy’ego i E.A. Holmes „Oxford Quide to Imagery in Cognitive Therapy” oraz własne doświadczenia z wykorzystaniem różnych technik wyobrażeniowych w praktyce klinicznej i szkoleniowej.

Prowadzący: mgr Marzenna Kucińska

Forma: zajęcia warsztatowe, prowadzone metodami aktywnymi z modelowaniem i pracą własna uczestników.

Czas trwania: 20 godzin

Cena:  700 zl do 25 sierpnia 2018 i 850 zl po tym terminie.

Formularz zgłoszeniowy można pobrać tutaj i wypełniony prosimy nadsyłać na adres szkolenie@cogitoterapia.pl

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych lub w przypadku niezgłoszenia się wystarczającej ilości osób, na 5 dni przed szkoleniem. W przypadku odwołania szkolenia z winy organizatora, organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie każdego z uczestników i zwróci wpłacone na poczet szkolenia pieniądze. Jednocześnie Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności finansowej za powstałe po stronie uczestnika koszty związane z uczestniczeniem w szkoleniu tj. rezerwacja biletu czy hotelu.