Terapia Schematu zaburzeń osobowości z wiązki C – 27-28.10.2018 r.

Terapia Schematu zaburzeń osobowości z wiązki C – 27-28.10.2018 r.

Forma: warsztat 2 dniowy

Liczba miejsc: ograniczona

W planie warsztatu z Terapii Schematu dla zaburzeń osobowości z wiązki „C” są najnowsze protokoły leczenia poszczególnych zaburzeń z tej wiązki łączące pracę ze schematami i trybami. Szczególny nacisk będzie położony na specyficzne problemy w relacji terapeutycznej typowo występujące w procesie leczenia tych zaburzeń osobowości oraz na modyfikację podstawowych technik Terapii Schematu uwzględniającą charakter pracy z typowymi dla wiązki „C” problemami.

Warsztat ten prowadzony będzie w języku polskim i oparty będzie w większości na ćwiczeniach praktycznych i aktywnym udziale uczestników.

Uczestnicy warsztatu otrzymają za uczestnictwo punkty do certyfikatów PTTPB i ISST. Warunkiem zaliczenia szkolenia jest obecność i aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach.

Warunkiem uczestnictwa w warsztacie Terapii Schematu wiązka „C” jest posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu Terapii Schematu, uwzględniającej pracę ze schematami i trybami w zaburzeniach osobowości Borderline i Narcystycznej, zdobytej podczas warsztatów w ośrodkach szkolących.

Prowadzący: mgr Małgorzata Bielak

Czas trwania: 20 godzin

Cena: 700 zł przy wpłacie do 31.07.2018 oraz 850 zł po tym terminie.

Wypełniony formularz prosimy nadsyłać na adres szkolenie@cogitoterapia.pl

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych lub w przypadku niezgłoszenia się wystarczającej ilości osób, na 5 dni przed szkoleniem. W przypadku odwołania szkolenia z winy organizatora, organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie każdego z uczestników i zwróci wpłacone na poczet szkolenia pieniądze. Jednocześnie Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności finansowej za powstałe po stronie uczestnika koszty związane z uczestniczeniem w szkoleniu tj. rezerwacja biletu czy hotelu.