Trening asertywności

Trening asertywności

Celem treningu jest budowanie asertywnej postawy oraz zdobycie świadomości własnych praw, nabycie umiejętności przekształcania zachowań uległych lub agresywnych w asertywne oraz praktyczne ćwiczenia w zakresie:

  • odmawiania bez lęku i poczucia winy
  • wyznaczania własnych granic oraz szanowania terytorium innych osób
  • wyrażania swoich emocji, myśli, potrzeb
  • przyjmowania i wyrażania ocen.

Zapraszamy na trening asertywności osoby, które chcą

  • nauczyć się w swobodny sposób wyrażać siebie,
  • potrafić wyznaczać swoje granice,
  • poczuć się pewniej w relacjach z innymi ludźmi
  • oraz podnieść własną samoocenę.

Kwalifikacja: odbywać się będzie podczas indywidualnego spotkania z prowadzącą trening; termin spotkania zostanie ustalony mailowo bądź telefonicznie

Koszt kwalifikacji: 120 PLN (płatne na konto OTP Cogito po przesłaniu formularza zgłoszeniowego).

Terminy spotkań: 

Koszt treningu: 990 PLN

Miejsce: OTP Cogito, ul. Olesińska 11/13, Warszawa

Zapisy: Lista zamknięta.

Prowadząca: mgr Agnieszka Włodarczyk

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych lub w przypadku niezgłoszenia się wystarczającej ilości osób, na 5 dni przed szkoleniem. W przypadku odwołania szkolenia z winy organizatora, organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie każdego z uczestników i zwróci wpłacone na poczet szkolenia pieniądze. Jednocześnie Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności finansowej za powstałe po stronie uczestnika koszty związane z uczestniczeniem w szkoleniu tj. rezerwacja biletu czy hotelu.